Generalforsamling

 

Generalforsamling

       Bemærk adressen

Afholdes torsdag den 29. oktober 2020 kl. 19.30 på HJV. gården Essen 4

Kl. 18.00 spises der guleærter med tilbehør pris, 100 kr.

Spisebilletter kan bestilles hos Bernt Sielemann på 40325380 senest den 20. oktober 2020

 

Hæderstegn vil blive tildelt vor jubilar ca. kl. 19.15

 

Generalforsamlingen starter ca. kl. 19.30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Oplæsning af protokol fra sidste generalforsamling

  3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3.a. Beretning fra skytterne

3.b. Beretning fra stiftelsen

  1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  2. Fastsættelse af næste års kontingent

  3. Behandling af indkomne forslag

7.A.  Behandling af forslag fra bestyrelsen

7.B. Nye vedtægter for stiftelsen

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er: Bernt Sielemann – Jens Chr. Nielsen Carsten Jensen og suppleant Anders T. Jessen

  1. Valg af revisor.

  2. Valg af suppleant jan Garde Hansen

  3. Eventuelt.

Evt. forslag skal fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen

Der indkaldes hermed også til evt. ekstraordinær generalforsamling lige efter den

Ordinær generalforsamling ifølge vedtægts § 23.

Bestyrelsen

Køre vejledning > kør mod Vonsild drej til venstre af jernet forbi håndbold hallen

2 vej til højre af Essen og 1 vej til højre og ca. 100 m

 

Bestyrelsen