Generalforsamling

 

Generalforsamling
Afholdes torsdag den 27. oktober 2022 kl. 19.30 i Hjemmeværnerts center Kolding, Essen 4. 6000 Kolding
Kl. 18.00 spises der gule ærter med tilbehør pris, 100 kr.
Spisebilletter kan købes hos Niels Ole Priisholm på 24644702 senest den 20. oktober 2022.
Hæderstegn vil blive tildelt vor jubilar ca. kl. 19.15
Generalforsamlingen starter ca. kl. 19.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Oplæsning af protokol fra sidste generalforsamling
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3.a. Beretning fra skytterne
3.b. Beretning fra stiftelsen
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af næste års kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Behandling af forslag fra bestyrelsen
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er: Niels Ole Priisholm og Jens Chr Nielsen
og Anders T. Jessen
9. Valg af revisor, på valg er Preben Raabjerg
10. Valg af suppleant jan Garde Hansen
11. Eventuelt.
Evt. forslag skal fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen
Der indkaldes hermed også til evt. ekstraordinær generalforsamling lige efter den
Ordinær generalforsamling ifølge vedtægts § 23.
Bestyrelsen