Generalforsamling

Generalforsamling

 

Afholdes torsdag den 29. oktober 2020 kl. 20.00 i stiftelsen på Dyrehavevej 100.

Kl. 18.00 spises der gule ærter med tilbehør pris, 100 kr.

Spisebilletter kan købes hos Bernt Sielemann på 40325380 senest den 22. oktober 2020.

 

Hæderstegn vil blive tildelt vor jubilar ca. kl. 19.45

 

Generalforsamlingen starter ca. kl. 20.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Oplæsning af protokol fra sidste generalforsamling
 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3.a. Beretning fra skytterne

3.b. Beretning fra stiftelsen

 1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 2. Fastsættelse af næste års kontingent
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er: Allan k. Hjort og  Anette S. Astrup  og suppleant  Jørgen F. Larsen

 1. Valg af revisor, på valg er Preben Raabjerg
 2. Valg af suppleant jan Garde Hansen
 3. Eventuelt.

Evt. forslag skal fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen

Der indkaldes hermed også til evt. ekstraordinær generalforsamling lige efter den

Ordinær generalforsamling ifølge vedtægts § 23.

Bestyrelsen